21 Şubat 2017 Salı

21 ŞUBAT "ULUSLARARASI ANADİLLER GÜNÜ"!, ALMANYA'DA KUTLANDI

21 SUBAT ULUSLARARASI ANADİLLER GÜNÜ!
“AVRUPA BİRLİĞİ İÇİNDE DİL SORUNU VE TÜRKÇE”
TÜRK TOPLUMU TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKMALI
[[DİENSTAG, 14.02.2017]] 
DR. AHMET ÜNALAN VE EĞİTİM ATAŞESİ VEKİLİ ÖZDOĞAN ALMANYA’DA TÜRKÇE’NİN GELECEĞİNİ ANLATTILAR
Duisburg Merkez Camisi tarafından organize edilen "Eğitim Semineri"nde T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği vekili Hacer Özdoğan, Kuzey Ren Vestfalya Eğitim Bakanlığı Müşaviri  ve Duisburg-Essen Üniversitesi öğretim görevlisi siyasetbilimci  Dr. Ahmet Ünalan Türkçenin geleceği ile ilgili sorunlara dikkat çekti.
GENÇLER HEDEFSİZ
Toplantıda, sayıları giderek düşen Türkçe öğrenimi gören, Türk ve Türkiye kökenli öğrencilerin, Türk toplumu ve Türkçenin geleceği ile ilgili sorunların habercisi olduğunun altı çizildi. Eğitim Ataşesi vekili Hacer Özdoğan, "Kısa bir süredir görevde olmama  rağmen, gençlerle sohbetlerimde gençlerin büyük bir oranda hedefsiz ve Türkçelerinin yetersiz olduğunu gördüm. Bu beni üzüyor" ifadelerini kullandı.
ANADİLİN ÖNEMİ
İki dilli olmanın önemine değinen Özdoğan "Araştırmalarda  iki dilli yetişen çocuklar daha başarılı. Ama bu okullarda olursa geçerlidir. Bunu dünyaca ünlü araştırmacılar araştırmaları ile destekliyorlar. İki dile gerçek manada hakim olan bireyler daha çabuk iş de bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
TÜRKÇE ÖĞRENİM GÖRENLERİN SAYISI ÇOK AZ
DR. AHMET ÜNALAN, TÜRK TOPLUMUNDAN TÜRKÇE, TÜRK KÜLTÜRÜ VE KENDİ TARİHSELLİĞİNE SAHİP ÇIKMASININ BEKLENDİĞİNİ BELİRTTİ
Ataşe Vekili Özdoğan, "Düsseldorf Başkonsolosluğu bünyesinde kayıtlı Türk öğrencilerin, 2016 rakamlarına göre % 80'inin Türkçe derslerini almadığını belirtti. 2006'da oran % 50 iken bu oranın düşmesinin benliği kaybetme noktasında ürkütücü olduğunu söyledi. Katılımın azalmasıyla ilgili olarak Özdoğan, velilerin talebinin yetersiz olduğunu, ve okullarda Türkçe deslerinin konumuna dikkat çekti. Özdoğan, "Çocukların eğitimini istediğimizi çocuklarınıza hissettirin. Siz başarabilirsiniz prensibi ilehedef koymalarını sağlayın" dedi.
TÜRKİYE'DE STAJ İMKANI SAĞLANSIN
Eğitim seminerine katılan ve dört çocuğunun da üniversite eğitimi aldığını söyleyen  Şengül Süt, "Yarın Türkiye'ye gidecekmişiz gibi Türkçeyi, hep Almanya'da kalacakmışız gibi Almancayı öğrettim çocuklarıma" şeklinde Türkçeye verdiği önemi ifade etti. Şengül Süt Türkiye'den talebinin ise çocuklara Türkiye'de staj imkanı sağlanması olduğunu söyledi
Türkler Türkçeye ve kültürüne sahip çıkmalı
Dr. Ahmet Ünalan ise "Kimlik kaybetmekte olsaydık Türkçemize sarılırdık. Bu tehlike belirmeden, şu andaki sorunları ciddiye alalım, Türkçenin kültür edinmemiz ve kültürümüzü korumamız hususunda temel olduğunun kabulu ile Türkçeye sahip çıkalım" dedi. Aydın toplumların dil ve kimlik hususunda daha hassas davrandıklarını belirten Dr. Ünalan,Türk toplumundan da Türkçe, Türk kültürü ve kendi tarihselliğine sahip çıkmasının beklendiğini belirtti. 
TÜRKÇEYE  TALEP AZ
Ünalan KRV Eyaleti'nde Türkiye kökenli 240 bin öğrenciden sadece 10 bin öğrencinin seçmeli yabancı dil dersi olarak Türkçe dersi aldığını belirtti. Ahmet Ünalan, "Türkçeye dönük çabalarımız okullardan başlayıp, eğitim müdürlükleri, eyalet bölge valilikleri ve bakanlık nezdinde devam etmelidir. Şu anda Türkçe başvuruları ve buna dönük dilekçelerin sayısı oldukça az. Bu şekilde arz ve talep oluşturmak çok mümkün görünmüyor" dedi.
İSLAM DİN DERSLERİ DANIŞMA KURULUNDA DİTİB YOK
Dr. Ünalan "KRV‘ deki İslam din derslerinin tanınması konusunda DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği), İslam Kültür Merkezleri , İslam Konseyi  ve genelde  Arapların bağlı olduğu Müslümanlar Merkez Konseyi gibi  dört kurum ile müzakereler devam ediyor. Ciddi bir aşamaya da gelinmişti. Türkiye'deki olağanüstü durum ve DİTİB tartışmaları, DİTİB’in konumunu sekteye uğrattı. DİTİB bir süreliğine din dersi danışma kurulu üyeliğini askıya aldı. Diğer kurumlar ile istişareler devam edecek. Soruşturmalardan sonra umuyoruz ki DİTİB ile durumdan fazla etkilenmeden görüşmeler kaldığı yerden devam edecektir" açıklamalarında bulundu.
Murat Pehlivan/ DUİSBURG
http://www.muhabirce.de/2017-02-14/turk-toplumu-turkceye-sahip-cikmali
ANADİLİ KAMPANYASI YOL ALIYOR
FÖTEV (NRW Türk Veli Dernekleri Federasyonu) Ruhr Öğretmenler Derneği, NRW Türk Öğretmenler Derneği, Düsseldorf Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, eğitime emek ve gönül veren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Daha önce, eğitim dernekleri ile yapılan toplantılarda, anadili hakkında durum tespiti yapılmış, anadili derslerine katılan öğrenci sayısında ciddi azalma olduğu gözlemlenmişti. Öncülüğünü FÖTEV’in yaptığı toplantıda, anadili kampanyası için hazırlanmış olan çalışma planı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Aşağıda, hazırlanan çalışma planı kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır. ((EĞİTİM Haberi))
ANADİLİ KAMPANYASI YOL ALIYOR
“21 Şubat Dünya Anadili Günü Kutlu Olsun”
Ahmet Birinci/Dortmund: FÖTEV (NRW Türk Veli Dernekleri Federasyonu) Ruhr Öğretmenler Derneği, NRW Türk Öğretmenler Derneği, Düsseldorf Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, eğitime emek ve gönül veren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Daha önce, eğitim dernekleri ile yapılan toplantılarda, anadili hakkında durum tespiti yapılmış, anadili derslerine katılan öğrenci sayısında ciddi azalma olduğu gözlemlenmişti. Öncülüğünü FÖTEV’in yaptığı toplantıda, anadili kampanyası için hazırlanmış olan çalışma planı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Aşağıda, hazırlanan çalışma planı kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
“ FÖTEV (Türk Veli Dernekleri Federasyonu) 54 Türk Veli Derneğinin çatı kuruluşu olarak yaklaşık 15 yıl önce Kuzey Ren-Vestfalya’da kurulmuş olup gönüllülük esasına göre faaliyetlerine devam etmektedir. FÖTEV Türk kökenli aile ve öğrencilerin, eğitim ve uyum politikasındaki beklentilerini, endişelerini dile getirmekte, eğitim ile tüm kurumlarla, çok değişik çatı kuruluşlarıyla ve siyasi partilerle birlikte çalışmakta, ailelerin ve öğrencilerin sosyal ve siyasal katılımını teşvik etmekte ve bu yöndeki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.
Dil kullanımı ve öğrenimi  tartışmaları konusunda şunu açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Almancanın yaşadığımız toplumla olan iletişimizde ve başarılı bir eğitim için anahtar durumunda olduğu, üye derneklerin de Almancanın önemini bu şekilde algıladığı katidir. FÖTEV’in beklentisi anadilinin kabulü, takdiri ve daha çok desteklenmesi olup çokdillilik, göçmen kökenli çocukların sosyalleşmesinde önemli ve vazgeçilmez bir unsurudur ve bu nedenle de daha fazla teşvik edilmelidir. Uluslararası Anadili Günü UNESCO tarafından Kasım 1999’da karara bağlanmış ve 21 Şubat 2000 yılından bu yana da kutlanmaktadır. UNESCO’nun kararında, anadilinin kişinin topluma uyum sürecinde önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. Yine bu kararda, çokdilliliği ve çokkültürlülüğü desteklemek, anadilini bilinçli bir şekilde kullanmak ve kültürel kimliğin gelişmesini sağlamaktır deniliyor.  Anadilini öğrenmek ve kullanmak insan hakları arasında gösterilmektedir.
Bu bağlamda FÖTEV, çokdilliliğin desteklenmesi “istisna değil usul halini alması gerekir” diye yeni bir düşünce ve uygulamaya gidilmesini talep etmekte ve desteklemektedir. Bunun için de bir anadili kampanyası başlatmış bulunuyoruz. İlk etapta KRV Eyaleti çapında başlatmış olduğu bu kampanya çerçevesinde Türkçenin hak ettiği itibarı ve konumu somut adımlar atarak sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda yapılacak çalışmalara ve atılacak adımlara Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ile Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu (ATÖF) tam destek verecektir. FÖTED ve ATÖF’ün yanı sıra birçok dernek, kurum ve kuruluş da anadili kampanyasını destekliyorlar.
Kampanya çerçevesinde atılmasını düşündüğümüz adımlar:
1-Değişik kesimlere (veli, çocuk. Alman kamuoyu ve siyaseti) göre sloganlar halinde   anadilinin önemi vurgulanacak.
2-Görsel afişlerle ve sosyal medya aracılığı ile kamuoyunun dikkati çekilecek. YouTube formatında kısa video ve kısa TV çekimleriyle kamuoyu bilinçaltı işlenecek.
3-İmaj çalışmaları (örnek okullar, müdürler) onore edilecek. Bakanlık nezdinde yazışmalar ile konu gündemde tutulacak.
4-Gerek federasyon olarak, gerekse yerel dernekler olarak velilere yönelik (okullarda, derneklerde, camilerde) anadilinin ve çokdilliliğin önemini vurgulayan  seri bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Veliler okullarda anadili derslerini talep etmesi için teşvik edilecek.
5-DİTİB, Alevi ve diğer dini kuruluşlarla  işbirliği geliştirilecek ve genişletilecek. Eyaletimizdeki Başkonsolosluklarla işbirliğinde Türk Kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
Uzun vadeli olarak gerçekleşmesi gereken hedeflerimiz:
1-Çokdilliliğin ve özellikle de anadillerin okullarda kabulü ve desteklenmesi.
2-Koordineli bir şekilde hem anadillerinin hem de Almancanın desteklenmesi.
3-Kültürel çeşitliliğin  bir zenginlik olarak kabul görmesi.
Bu kampanyamızın olumlu sonuçlar verebilmesi için basının desteğine çok ihtiyacımız vardır. Bu nedenle FÖTEV Yönetim Kurulu adına eğitim-öğretime ilişkin görüş ve düşüncelerimizin kamuoyuna aktarılması konusunda vermiş olduğunuz destekten ötürü siz basın mensuplarına ayrıca teşekkür ederiz” denildi. FÖTEV  Başkanı Dr. Aysun Aydemir ve Eşbaşkan Dr. Ali Sak, anadili kampanyasını hep birlikte başarıya taşıyacaklarını söylediler. Halk ozanı Kazım Birlik, toplantının başında ve sonrasında günün anlamını taşıyan türküler söyledi.
http://almanyagundemi.eu/haber-anadili-kampanyasI-yol-alIyor-5853.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder