16 Nisan 2015 Perşembe

TÜRKİYE'NİN SEÇİM KURULU AÇIKLADI!.. 103 partiden 31'i seçime katılma yeterliğine sahipti; Bunlardan sadece 20'si aday gösterebildi!..

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
Karar No: 630 
Karar Tarihi: 14/04/2015
Kurulumuz Başkanlığına 7 Nisan 2015 tarihinde 20 siyasi parti tarafından verilen aday listeleri incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1. Adalet ve Kalkınma Partisinin 85 seçim çevresinde,
2. Anadolu Partisinin 85 seçim çevresinde,
3. Bağımsız Türkiye Partisinin 85 seçim çevresinde,
4. Cumhuriyet Halk Partisinin 85 seçim çevresinde,
5. Demokrat Partinin 85 seçim çevresinde,
6. Demokratik Sol Partinin 85 seçim çevresinde,
7. Halkın Kurtuluş Partisinin 85 seçim çevresinde,
8. Halkların Demokratik Partisinin 85 seçim çevresinde,
9. Komünist Partinin 85 seçim çevresinde,
10. Milliyetçi Hareket Partisinin 85 seçim çevresinde,
11. Millet Partisinin 85 seçim çevresinde,
12. Saadet Partisinin 85 seçim çevresinde,
13. Vatan Partisinin 85 seçim çevresinde,
14. Hak ve Özgürlükler Partisinin 75 seçim çevresinde,
15. Merkez Partinin 73 seçim çevresinde,
16. Doğru Yol Partisinin 56 seçim çevresinde,
17. Liberal Demokrat Partinin 58 seçim çevresinde,
18. Yurt Partisinin 56 seçim çevresinde,
19. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisinin 55 seçim çevresinde,
20. Hak ve Adalet Partisinin 43 seçim çevresinde, seçime katılacaklarına,
Yukarıdaki 20 siyasi partinin, kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına,
Türkiye genelinde 166 bağımsız milletvekili adayı olduğuna,
Adı geçen 20 siyasi parti ile 166 bağımsız adayın gösterildiği, ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: 
Açıklanan nedenlerle;
1- Yukarıda yer alan 20 siyasi partinin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimine, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına., 2- Türkiye genelinde 166 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kur’a çekimi daha sonra yapılacağından listedeki sıralamanın başvuru sırasına göre yapılmasına, - Adı geçen 20 siyasi parti ile 166 bağımsız adayın gösterildiği, ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna.,
3- Karar örneğinin; a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına, b) Geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere TRT Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, c) Tüm il seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesine, Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
14/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan Sadi GÜVEN, Üyeler: Turan KARAKAYA, Mehmet KÜRTÜL, Nilgün İPEK, Ünal DEMİRCİ, Zeki YİĞİT, Ahmet TUNCAY, Haluk KIRCA,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder