29 Ocak 2015 Perşembe

Radikalizmin Kıskacındaki Müslüman Gençlik ve Selefilik:, DOĞAN TUFAN

Radikalizmin Kıskacındaki Türk &  Müslüman Gençlik ve menfur Selefilik
ATİB
DOĞAN TUFAN
DOĞAN TUFAN
ATİB Göppingen Türk Kültür Merkezinin düzenlediği, Radikalizm kıskacında Müslüman gençlik, tarihte selefilik, konulu konferansa düzenlendi. Konferansa ATİB bölge başkanı Davut Özyurt, ATİM MYK üyeleri Abdülcelil Akyüz, Ünal Göktaş, ATİB gençlik kolları başkanı Serdar Düzgün  ATB genel başkanı Erol Yazıcıoğlu ile birlikte işadamları ve çevre dernek başkanlarıyla birlikte çok sayıda vatandaşımız iştirak etti. Sunuculuğunu Birol Ayhan’ın yaptığı konferans Camii din görevlisi Hidayet Karahan hocanın Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Göppingen Teşkilatı Başkanı Sayın Doğan Tufan  misafirleri selamlayan bir konuşma yaptı.
İlâhiyatçı Servet Mercan yaptığı konuşmada;
“Suudi Arabistan’da başlayıp, bilhassa Avrupa ve günümüzde Türkiye’ye kadar gelen Vehhabi akımı, bu ismin tepki çekmesi hasebi ile son yıllarda kendilerini Selefiler olarak tanıtarak, Ehli Sünnet Müslümanları kandırmaya devam ediyorlar.,”
dedi ve söyle devam etti:
“Vehhabiler, mezarlar üzerine türbe, camilere minare yapmak, kaşık ile yemek bid’attir diyorlar. Kerbelâ’daki Hazreti Hüseyin’in türbesini yıkıp, içindeki milyonlar değerinde kıymetli eşyayı yağma ettiler. Taif şehrini yakıp, yıkıp, kadın çocuk demeyip, Ehl-i Sünnei öldürdüler. Mallarını yağma ettiler. Buhari ve Müslim gibi en kıymetli kitaplar, birçok hadis, fıkıh ve her fenden binlerce kitap, ayaklar altında kaldı. İçlerinde Kur’an-ı Kerim de vardı. Korkudan bunları kimse kaldıramıyordu. Yerleri bile kazıp mal aradılar. Şehri yangın yerine çevirdiler. Mekke-i Mükerreme’deki türbeleri yıktılar. Mevlidinnebi olan evi Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer’in ve hazreti Fatıma’nın mevlidleri olan mübarek yerleri yıktılar. Müezzinlerin ezandan sonra salat ve selam okumalarına şirk dediler.”
Yazar  Mahmut Aşkar; “Son zamanlarda Avrupa’daki Müslüman Göçmenlerin karşı karşıya oldukları en önemli konulardan birisi; İslamafobi olarak bilinen İslam korkusu, karşıtlığı hatta düşmanlığıdır. Diğeri ise; genç kuşakların radikal örgütlerin tuzağına düşme tehlikesidir” diyerek sözüne  devam eden  burada yetişen gençler arasında aşırı dini gruplara ve radikal örgütlere duyulan yakınlığın, giderek artmasının altında yatan sebepler üzerinde duran Aşkar, 
“Yerli toplumun İslam dinine mensup gençleri dışlaması, ailelerin ilgisizliği kadar, ailevi problemler ve anadilin zayıflamasına paralel olarak, kök kültürle olan bağların da giderek zayıflaması sonucunda gençler, radikal örgütler tarafından kandırılmaktadır".
İlgiyle dinlenen konferansın sonunda Mahmut Aşkar;
“Özet olarak, Avrupa’da yetişmekte olan yeni nesil Türklerin en hayati iki meselesi var. Bunlardan birisi kimlik, diğeri ise kişilik konusudur. İçi içe geçmiş bu iki konuyu birbirinden bağımsız düşünmek veya çözmeğe kalkmak mümkün değildir” dedi.
ATİB Genel Başkanı Baş Danışmanı, Gazeteci Yazar Mahmut Aşkar ın dikkatle dinlendiği program 4 saate yakın sürdü. Program sonrası Sayın Mahmut Aşkar beyi bırakmayan vatandaşlardan ancak özür dileyerek yapacağı uzun dönüş yolculuğunu sebep göstererek saat 13.00’de başlayan programdan 17. 30 da ayrılabildi. Program sonunda Göppingen başkanı ve idarecilerinin sunduğu ikram ise bir başka güzellikteydi. Bu güzel programdan dolayı, konuşmacılara, Doğan Tufan ve şahsında yönetim kuruluna, bize nefis ikramda bulunan Göppingen Kadın Kollarına Teşekkür edildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder