10 Mayıs 2017 Çarşamba

Gazeteci, Şair ve Yazar, Halk Filozofu: VEHBİ SINMAZ "KİRALIK KÂTİL" ARIYOR!..

GAZETECİ, ŞAİR VE YAZAR, HALK FİLOZOFU, KANAAT ÖNDERİ "VEHBİ SINMAZ" İLK KİTABINI YAYIMLADI: 
“KİRALIK 
KÂTİL 
ARIYORUM”
Ülkemiz ve Türk Siyaset hayatının en tanınmış simalarından; Gazeteci, Şair-Yazar, Kanaat Önderi ve Halk Filozofu Vehbi SIMAZ, 1934 yılında, Manisa İli’nin Alaşehir ilçesinde doğdu. Eğitimini Alaşehir’de tamamladı. 1959’da “Fena İtiyatlarla Mücadele Cemiyeti’ni” kurdu. Kurucusu ve Kurucu Başkanı olduğu Cemiyette: Özelikle ve başta gençlik olmak üzere, tüm insanların kötü huy ve fena alışkanlıklardan kurtulması uğrunda yoğun bir gayretle, ağılıklı mücadele verdi.
AKTIF POLITIK YAŞAM
Aktif siyaset öncesi (muhtemelen plân, proje, hedef ve düşüncelerini millete iletmek, ilân etmek, tıpkı bir misyoner gibi yaymak, açıklamak, yayımlamak ve bildirmek amacıyla olsa gerek) Düşünce Dergisi’ni çıkarttı.
Bir dönemlerin en cesur, her çıkışında gündem yaratan, güncel hayat ve siyasette belirleyici etkisi olan Mehmet Şevket Eygi’nin (Ulusal) Bugün Gazetesinde uzun bir süre çalıştı,  haber, yorum ve makaleler yazdı.
1969 yılında Manisa’dan Adalet Partisi (AP) 14. dönem Milletvekili seçilerek Parlâmentoya girdi. 1971'de AP içinde başlayan "72'ler hareketinin baş aktörleri, efsane kahramanları içinde yer aldı. Bu destansı süreçte Demokratik Parti'nin kurucuları arasında en ileri saflarda idi. Bahusus 14. Dönem Milletvekilliği sırasında, çok aktif, çileli ve zorlu bir mücadele sürecine imzasını attı. 12 Mart gibi, Tarihte iz bırakan bazı önemli olaylara taraf, icabında muhatap, aksiyoner ve şahit oldu. Yeri geldiğinde meydan okudu. Yürekli ve yiğitçe duruşlar sergiledi.
1972 yılında, profesyonel politikacı kimliğini bıraktı.
Daha çok bir gönül adamı (Yunuslardan bir Yûnus) sıfatıyla: İlim, Fikir ve Düşünür, daha doğrusu Gandi gibi bir “Kanaat Önderi” olarak çalışmalarını güçlü bir irade, azim ve kararlılıkla bıkmadan, yılmadan, usanmadan sürdürdü.,
VEHBİ SINMAZ'IN İLK KİTABI:
"KİRALIK KÂTİL ARIYORUM" 
Bu dönemde: 1990 yılı itibarıyla İnsan ve Kültür Ocağı’nı ve 1994’de de İnsan ve Kültür Vakfı’nı kurdu. Kadim Konya Milletvekili, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı da yapan Dr. Faruk Sükan’ın Şeref Başkanı olduğu:, Taner Bilen, Av Hami Müftüoğlu, Mustafa Nevruz Sınacı ve Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in de Genel Başkanlık yaptığı “İnsan ve Kültür Ocağı (derneği) ile İnsan ve Kültür Vakfı”nın uzun süre Genel Başkanlık görevini bizzat sürdürdü.   
İSTANBUL & ÇANAKKALE
Şu anda İstanbul ve Çanakkale arasında mekik dokuyan Vehbi Sınmaz, biri kız diğeri erkek iki çocuk babası. Halen “tarihi ve ilmî” bir günlük tutmakla meşgul olan ve kitap yayın hazırlığı yapan Vehbi Sınmaz, pek çok konferans vermiş, makaleler yazmış, haber ve makalelere konu olmuş; Zaman zaman radyo ve televizyon programlarında konuşmalar, gazete ve dergilerde röportajlar yapmıştır.
VEHBİ SINMAZ'IN "YAZMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ" KİTAPLAR:
1- Toprağını Arayan Tohum, 2- Tohum, Toprak ve İklim, 3- İnsan, Kültür ve Ortam, 4- Dünyada İnsan Lâboratuvarı, 5- Kur_an İşaret Eden midir? İşaret Edilen midir? 6- Aman Bana Benzemeyin, 7- Müslümanlar, Dil Bilmiyor., 8- Allahım Dilini, Kâinatın ve Tabiatın Dilini Bilmiyor. 9- Aramak mı, Aranmak mı? (Kaynak: Kiralık Kâtil Arıyorum-Sayfa: 104, AKIL FİKİR YAYINLARI-2017)  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder