14 Mart 2017 Salı

"VARLIK İÇİNDE YOKLUK, MEDENİYETİN DİBİNDE MAHRUMİYET" İŞTE "Vadi Ankara ve/veya Kanal Ankara Projesi", Vadi Köyleri / Mahalleleri ve Mühye-Yeşilkent

VADİ ANKARA PROJESİ’NDE SON TANGO!.. MEVCUT DURUM VE MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ 
Murat KABASAKAL
Mühye & Yeşilkent Mahallesi Muhtarı
Bilindiği üzere; bütün yönlerde hızla gelişen, genişleyen ve günden güne daha da büyüyen ödüllü "dünya kenti" Ankara’nın yakın gelecekteki yeni yüzü ve parlayan yıldızı İmrahor Vadisi'dir. 
ANCAK!.. Büyükşehir Ankara ve Ankaranın yüz akı, en büyük metropol ilçe Çankaya’nın güneyinde yer alan muhteşem Vadinin orta yerinde yükselen, "Çankayanın ileri, modern ve konforlu yaşam alanının dibinde yerleşik, yüzlerce yıllık tarihe sahip Mühye (Yeşilkent) Mahallesi, türlü çeşitli sorunlarla boğuşmakta... Daha düne kadar geleneksel ve yasal Köy statüsüne sahip olan ve yakın geçmişte Büyükşehir yasası kapsamında mahalleye dönüştürülen Mühye / Yeşilkent; Türkiye’nin Başkenti Ankara’nın en gözde, modern semti Çankaya (ORAN-YILDIZ) ilçesinin adeta çilekeş iz düşümü, Çankaya'nın ÖTEKİ YÜZÜ. 
Medeniyetin dibinde çile çekiliyor, ıstırap, üzüntü, sıkıntı, zor koşullar içinde mahrumiyetler yaşanıyor.

Mahalle de henüz doğalgaz yok. Isınmada odun, kömür ve hatta yer yer tezek kullanılıyor. Bir Ankara Mahallesi olduğu halde, Cadde ve sokaklar bakımsız, kaldırımsız, delik deşik. Çoğu yerde yol göletleri oluşmuş, büyük bölümü adeta çamur deryası. Ana artel ve ara sokaklarda aydınlatma problemi var. Geceleri ürkütücü karanlık, sokaklar tekin değil, civarda kümeleşen içkili lokantalar ve kır düğün salonu adı altında faaliyet gösteren gazino bozuntusu mekânlar yüzünden ortam güvensiz. Yerel güvenlik, emniyet ve halkın huzuru açısından mutlaka bulunması gerektiği halde mahallede bir tek bekçi, karakol veya polis noktası yok. Oysa halihazır köy özelliği bütün ağırlığınca hüküm süren Mahallede Muhtarın emrinde "hiç olmazsa" bir bekçi olması şart. 
GÜVENLİK SORUNU VE KALDIRIM İHTİYACI VAR..
Çevrenin yoğu inşaat alanı ve şantiye bölgesi olması nedeniyle Mühye Yeşilkent Mahallesine, mutlaka ve en kısa sürede bir Bekçi atanması veya Polis Karakolu açılması şart.
Enteresandır, yoğun bir şantiye alanı görüntüsü vermesine rağmen mahalle halkı arasında işsizlik kol geziyor. Genç yaşlı pek çok işsiz kahve köşelerinde vakit geçiriyor veya orada burada vakit öldürüyor. 
ÇOK YAMAN BİR ÇELİŞKİ
Vadiyi kuzeyden çevreleyen tepenin üstündeki Yıldız Mahallesi veya OR-AN’da sıkça rastlanan sosyal merkez, park, bahçe, kütüphane veya sosyal donatılar burada yok. Halkın vakit geçirebileceği, iki lâf edip komşuları ve arkadaşları ile stres atabileceği, samimi bir dost sohbeti yapabileceği tek yer eski Köy Kahvehanesi... Tıpkı eskiden olduğu gibi, sıcak samimi, dostça, güler yüzlü, kucaklayıcı ve sevecen. Bütün sorunlara ve yaşanan sıkıntılara rağmen insanlar geleceğe ümitle bakıyor. Ancak, ne Çankaya Belediyesi ve ne de trilyonluk rantlar peşinde koşan Büyükşehir Belediyesinin bu mahalle halkının yanında olduğu ve mahalle halkını düşündüğüne dair her hangi bir emare görülmüyor. Köylünün ve/veya mahallelinin elindeki evlâdiyelik arsaların dahi ellerinde alınma biçimi son derece haksız, adalet ilkelerine aykırı ve halkın sırtından köşe dönme hesabına dayalı..
Çankaya Belediye (eski)Başkanı Bülent TANIK
ve Mühye Yeşilkent Mahallesi Muhtarı
Murat KABASAKAL 
İMAR DURUMU     
Bir yanda bu sefalet, varlık içinde yokluk biçiminde yürüyen köy hayatı sürerken, diğer taraftan Ankara Boğazı projesi Mart ayı ortasında 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıkacağı onu takip eden 1 ay içerisinde de "arsa sahiplerine yeni tapularının verileceği" bilgisi Ankara Büyük Şehir Belediyesi yetkilileri tarafından sözlü olarak açıklandı.
Buna göre: Projeyi hazırlayan Mimarlık şirketi tarafından “yüzde hisse verilmesi şartı ile imarlı alanlarını değerli bölgelere kaydırma” vaadi arsa sahiplerinin akıllarını karıştırıyor. 
Şimdilik, neyin nasıl olacağı, işin sonunun nereye varacağı pek de belli değil. Bu belirsizlik içinde karanlık ilişkiler sürüp gider, bulanık suda balık avlama heveslileri ortalıkta cirit atar ve kötü niyetli, fırsatçı birileri Ankara’nın en değerli bölgesinin rantını sinsice toparlama/hortumlama çabasında iken; Bir takım çevrelerden edinilen -ortalışa yayılan bilgilere göre: Bu alan, arsa-arazi işleri ve proje konularıyla iştigal eden, alakadar olan kişilerce SİNPAŞ tarafında kalan çay boyunca imarda "yeşil alan olarak belirlenen bölge" çayın diğer tarafına kaydırılacak ve kaydırılan arsalara turizm – ticari alan imarı verilecekmiş. 
Çankaya Belediye (eski)Başkanı Bülent TANIK,
Çankaya Muhtarlar Toplantısı ve
Mühye Yeşilkent Mahallesi Muhtarı
Murat KABASAKAL 
PROJEYE TARAF VE MUHATAP OLAN HALK MUTLAKA HER ŞEYİ BİLMELİ VE ALINAN HER KARARA ORTAK OLMALIDIR... 
Alınan ve yayılan bilgiler ve ortalıkta dolaşan bazı söylentilere göre: "Yeşilkent Mühye mahallesinin yukarı tarafında bulunan orman evinin bulunduğu noktaya SİNPAŞ bölgesi tarafından köprü yapılacak ve o bölge merkez kabul edilerek yüksek kat ve ticari alanlar imar izni verilecekmiş." Şu hale nazaran: O bölgenin aşağı kısımları birçok ana yol ve ulaşım imkânı barındırdığı için değerli kabul edilmekte olup orta yükseklikte konut alanı olacak gibi görünüyor.
Bu iddialara dayalı söylem ve duyumlara göre de: Yeşilkent mahallesinin yukarı tarafları turizm – ticari alan olarak imar verilecek.
Karataş köyünün sağ ve sol tarafında kalan imarlı alan ise orta yükseklikte konut alanı olacak deniliyor. Yine bu ve benzeri iddialar uyarınca: 895 ve 896 parselleri ise 902 de yapıldığı gibi toptan istimlâk edilecek veya daire karşılığı arsa sahiplerinden alınarak SİNPAŞ benzeri bir proje uygulamaya konulacak. Sonuçta, Ankara'nın en prestijli projesi mesafe almakta ve bütün engelleri aşarak nihai aşamaya doğru ilerlemektedir. Bu güzel... 
HER ŞEY, HAK-HUKUK, ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİNE UYGUN OLARAK YAPILMALI; RANTİYECİ, SOYGUNCU VE VURGUNCUYA ASLA VE KESİNLİKLE FIRSAT VERİLMEMELİDİR.   
Zira, millet iradesine dayalı bir hukuk devletinde yerel halkın "kendi mal, imkân ve emlâkı üzerinde" sonradan ihdas edilecek projelerle oluşacak rant ve refahtan adil, hakkaniyet ve hukukun evrensel ilkelerine uygun pay alması en önemli, en hayati ve vazgeçilmez bir meseledir. Bir zamanlar, başta Balgat, Erzurum Mahallesi ve Çukurambar olmak üzere, Ankara'nın pek çok semtinde sahnelendiği gibi, yalan, talan, soygun, vurgun ve sömürüye, nitelikli dolandırıcılık, aldatma ve kandırmaya asla fırsat verilmemelidir.  
Yukarıda yazılan bilgiler sadece öngörü ve deneyimli kişilerce belirtilenlerdir.
Burada dikkat edilmesi gereken esas nokta: Yüzde karşılığı hisse vererek daha iyi bir yere kaydırma olayının çok iyi analiz edilerek, başta Mimarlar Odası ve Şehir Plâncıları Odası ve Çankaya Belediyesine sorularak, alınacak tavsiyelere göre "bilinçle" imza verilmesi; Aksi takdirde her türlü aldatmacadan şiddetle kaçınılmaması ve bu nevi muğlak önerilere taviz verilmemesi gerekir. Netice olarak, yaklaşık 2 ay içerisinde imarlı yerlerin "inşaat ve kullanım" durumunun kesinleşip bir şekilde netlik kazanacağıdır.
İMRAHOR VADİSİ (VADİ ANKARA & GÜNEY ANKARA) PROJE ALANINDAN EN GÜNCEL FOTOĞRAFLAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder