11 Şubat 2016 Perşembe

Bulgaristan'da Çok Önemli Bir Gün!, Yalçın Koçak_18. Dönem Sakarya Milletvekili

BULGARİSTANDA ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN
Yalçın KOÇAK
18. Dönem Sakarya Milletvekili
Bugün 11 Şubat 2016, Bulgaristan bizim batı kapımız, AB yolunda ki eşiğimiz.
1989 da Türkleri Bulgaristan’dan tehcir ettikleri günden beri 25 yıldır Balkan politikalarımızı manipüle eden ve bizi hep açığa düşüren aşağılık (sözde) Türk partisiyle paraya, içkiye ve kadına düşkün memurların.; Kimini satın alarak, kimini fotoğraflarla tehdit ederek istediği raporları yazdırmayı başaran KGB yetiştirmesi Bulgar  İstihbarat Polisi DS'nin Türkçe konuşan Türk ismi taşıyan soysuzları sayesinde HÖH denilen illetin tüm kirli çamaşırları döküldü. Jivkov'un manevi oğlu, özel yetiştirilmiş Bulgar ajanı Sava yani Ahmet Demir Doğan daha fazla gölgede kalamadı. Ahmet Emin vakası tam bir cinayettir.
Dahası Ataka'ya verilen örtülü para tamamen bir ihanettir.
Bu hainler güruhuna rey vermek, bilmeyerek safdillik, bilerek ise gaflet ve delalettir.
Bu gün 11 Şubat, geçmişte Demokrat lider Kostov'un çıkarttığı gizli  servisin pis işlerinde kullandığı muhbir ve işkencecilerin Bulgaristan siyasetinden ve bürokrasisinden temizlenmesine, dışlanmasına ilişkin kanunun 10.yılı.
Bu kanunun zaman aşımı süresi dolmak üzere..
NATO'nun 4 umdesinden birisi Komünizm değil miydi?
Türkiye NATO'yu bu konuda ikaz etti mi, bilen beri gelsin.
Bulgaristan Adalet Federasyonu bugün bir toplantı tertip ederek insana ve insanlığa karşı işlenmiş  suçların "zaman aşımı şartına bağlı olmamasına ilişkin'' bir toplantı yaparak AB komisyonunun ve Avrupa devletleri Büyük elçilerinin dikkatini bu konuya çekmeye çalışıyor.
Olayın etrafında ne diplomasimiz var ne siyasilerimiz ve ne de sivil toplum kuruluşlarımız!.
Sezgin Mümin ve Adalet federasyonu; Zulme ve zalime lânet bayrağını buraya kadar taşımış Demokrat Bulgarların "Bulgaristan’ı Jivkof’dan kurtardınız ama komünizmden ve komünistlerden kurtaramadınız, demokrasiye geçiremediniz'' sözünün de herhalde zamanı geldi..
***
ON YIL ÖNCE BULGARİSTAN İÇİN NE DEMİŞSEK, O.??
11 Şubat 2016 Bulgaristan Sofya da Türklük için önemli bir gündü.
Demokrat partilerin katılımıyla önemli bir kongre yapıldı.
Eski Başbakanlardan İvan Kostov'un çıkardığı, eski komünist dönemin kirli istihbarat ve işkence, iftira düzeninde sorumlu olanların siyasetten ve bürokrasiden temizlenmesi, dışlanması yasasının 10 yılı; yasa zaman aşımına sokularak komünist ajanlar kurtulmak istiyorlar, sözde Türk partisi de zaten tescilli ajan kaynıyor ve bu işin yanında.
İktidarda ki GERB partisi ve Demokrat milletvekillerinin desteği ile bu süre uzatılabilirse, Bizlerde bilmediğimiz daha çok bilgiye ulaştığımız gibi, faili meçhul cinayetlerinde aydınlandığını göreceğiz.
Bulgaristan Adalet Federasyonu bir başına bu işi buraya kadar taşımış Türkiyede ki derneklerinde DPS türevi, uzantısı davranışları ortaya çıkarılmıştır. Şapka düşmüş, kel görünmüştür.
Rumeli, Balkan politikaları derneklere bırakılamayacak kadar, hatta diplomasiye bırakılamayacak kadar önemli bir Türklük meselesidir.
Yalçın Koçak.
***
KONGRE’YE GÖNDERİLEN KUTLAMA MESAJI
From: yekocak@hotmail.com
To: ncpjustice@abv.bg
Subject: Bulgaristan Hukuk Federasyonu Başkanlığı’na
Date: Wed, 10 Feb 2016 12:19:34 +0200
Bulgaristan Hukuk Federasyonu Başkanlığı’na
Sayın: Sezgin MÜMİN
Bulgaristan demokrasisi için verdiğiniz mücadelenizi yakinen izliyor ve takdir ediyoruz.
Demokrasinin üç olmazsa olmazı vardır.
1-) Özgür Birey.
2-) Örgütlü Toplum
3-) Demokrat Devlet
Özgür Birey’inde üç hürriyeti vardır.
1-) Din ve Vicdan Hürriyeti
2-) Teşebbüs Hürriyeti
3-) Fikir Hürriyeti
Devletler, İnsan içinse; İnsanların haklarını gasp edemez.  
İnsan hakları, hukuk ve demokrasi konularında AB ve Cenevre Sözleşmeleri gayet açıktır.
Bulgaristan da insanlar Bulgar, Türk, Pomak, Makedon, Torbeş, Milletlerden demeden eza ve eziyet çektirilmiştir, insanlık çökertilmiş, ayaklar altına alınmış, aileler parçalanmış ve zorunlu olarak göç ettirilmiştir.
Bu bir insanlık suçudur. İnsanlığa karşı işlenen suçları işleyenler İNSAN olamaz. Bu suçlarda zaman aşımı şartı da olamaz.
Devleti bir şekilde ele geçirenlerin işlediği suçtur, bunun zaman aşımı olmamalıdır, olamazda.
Olursa kendinden sonrakilere de kötü emsal olur, art niyetlilere cesaret verir.
Bulgaristan AB’ye girmiştir, ama önemli olan AB standartlarında yönetebilen bir demokrasiye sahip olabilmesidir.
Bu uğurda Bulgaristan da verdiğiniz mücadeleyi destekliyoruz.
İktidar Partisinin bu konuda size ve federasyonunuza verdiği desteği tarih illaki yazacaktır.
GERB Partisinde ki Arkadaşlarımızı da kutluyorum.
Eski Rejim’in artıklarından kurtulmuş; insanı ön planda tutan ve Bulgaristan’ın huzur ve refahı için çalışacak siyasi kadrolarla, yöneten bir demokrasiye, insan haklarına saygılı bir siyasal yönetime doğru adım atan sizleri kalben kutluyorum. Başarılar diliyorum.
Jelu Jelev ve Özal’ın başlattığı Türk, Bulgar dostluğunu baltalayanlara lanet olsun.
Stanbolisky'nin açtığı yoldan yürüyelim, yeni diye adlandırılan yollarda banditler var.
Saygı ve sevgiler, hazır bulunanlara.
Yalçın KOÇAK
Bu dostluğun mimarlarından,
Şimdiki Bulgaristan’a sokulmayanlardan
ÖZAL’ın ÖZEL TEMSİLCİSİ.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder