10 Ekim 2015 Cumartesi

Büyük Felâket ve Ondan Daha da Büyük Bir Rezalet; Ahlâksızlık ve Yolsuzluk!...

 BAŞKENT ANKARA'DA, BARIŞ (?) MİTİNGİNDE PATLAMA ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR
"Tedbirsizlik, Görev İhmali, Güvenlik Zaafı, Görevi Kötüye Kullanma, Yolsuzluk, Takipsizlik, Suiistimal ve Hükümetin Vazifesini Yapmamasından Kaynaklanan; İktidar ve Hükümet adına utanç verici, elim bir facia"
10 Ekim Cumartesi günü Ankara'da tren garına giden köprünün altında sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği onlarca yaralının olduğu bildirildi...
Sıhhiye Meydanı'nda bugün "Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi, Barış Emek Demokrasi" konulu toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenecekti. Toplantı öncesi mitingin yapılacağı yer olan tren garında patlama meydana geldi. Bir çok vatandaşımız hayatını kaybetti...
10 ekim cumartesi günü Ankara trne garında meydana gelen patlamaya canlı bombanın neden olduğu tahmin ediliyor. Bir çok kişinin hayatını kaybettiği bu patlamanın bugün gerçekleştirilecek olan "Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi, Barış Emek Demokrasi" yürüyüşüne yönelik bir patlama olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bir çok yaralı ve 20 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi...
ÖNEMLİ NOT: Gerek bu ve gerekse bu güne kadar vuku bulan ve temelde "hükümetin ihmalinden kaynaklanan" bütün yaralama, patlama, terör-tedhiş ve ölüm vakıalarından dolayı muhatap, mağdur, mazlum ve yakınlarının mahkemelere başvurup; Başta görev ikmali olan "sorumlular" ve "doğrudan hükümetin ilgili ve sorumlu bakanlarından" tazminat talep etme hakları vardır. Lütfen!.. Bütün hak sahipleri bu haklarını kullansınlar. Aksi takdirde bu ihmal, ihanet ve suiistimalin önlenmesi mümkün olamayacaktır.  

***
‘Vekillere 4 yıl prim’ AYM’ye taşındı
TBMM, tarihinin en kısa süreli döneminde ancak 32 saat Genel Kurul mesaisi yapan milletvekillerine; Hiç çalışmadıkları ve asla çalışmayacakları 75 gün için peşin maaş ve çalışmadan 4 yıl prim ödeyeceği "ahlâksız, adî ve insalık dışı, onursuz-şerefsiz uygulama" AYM'ye taşındı. (10 Ekim 2015 09:01)
Mahkemeye bireysel başvuru yapan Avukat Sedat Vural, “Bunu bırakın hukuku, insanlık, vicdan ile açıklamak mümkün değil” dedi. Hem emekli, hem serbest çalışan avukat olarak vergi ve destek primi ödeyen Vural, AYM’ye dün yaptığı başvuruya, benzer konuda 2007’de açtığı bir davada “taraf ehliyetini” onaylayan Danıştay kararını ekledi. Vural, başvurusunda Anayasal hükümlerin yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Adil yargılanma”, “Ayrımcılık yasağı”, “Mülkiyetten yararlanma” kararlarını gerekçe gösterdi. 15 Ekim’de yapılacak 3 aylık ödeme ile 1 Kasım’dan sonraki prim desteğinin “tedbiren durdurulmasını” talep eden Vural dilekçesinde şu görüşü savundu:
VERGİMDEN ÖDENİYOR
“Devlet gelirlerinin büyük oranda vergiden oluşması, maaş ve primin bu vergilerden ödenmesi gerçeği, benim davada ehliyetimin ve kişisel menfaat güncelliğimin somut kanıtıdır. Yapılan ödemeler tüyü bitmemiş yetim hakkıdır. Kamu gelirlerinin ve kamu bütçesinin israfı, buna bağlı görevi kötüye kullanma ve TBMM’yi aşağılama suçudur. Milletvekillerine yapılan ayrıcalık, toplum vicdanında ve demokratik rejime güvende ciddi yaralar açacağı gibi demokrasi kültürüne, demokratik siyasi etiğe, hak ve adalete açıkça aykırılık teşkil edecektir.
Listelerde yer verilmeyen 100’e yakın milletvekiline çalışmadan 3 aylık maaş, 1 Kasım’da yerlerine seçileceklere yeniden 3 aylık maaş verilmesi, mükerrer ödemeyi göz göre göre kabullenmek, bunları hukuka uygun bulmak mümkün değildir. Hukuk devletinde hiçbir makam ve mercinin kendisine verdiği yetkiyi kendisinin ya da bir başkasının çıkarı doğrultusunda veya bir siyasal amaca yönelik kullanması mümkün değildir. Sosyal hukuk devleti, toplum ve çalışma yaşamında adalete ve eşitliğe dayalı bir hukuk düzeni kurmak durumundadır. Eşitlik ilkesi ortada haklı bir neden bulunmadıkça, hiçbir kişiye, aileye, zümreye ya da sınıfa ayrıcalık tanınmasına mutlak engeldir. Kamu hizmetinde eşit davranış, eşit yararlanma temel niteliktir. Haklı bir nedene dayanmayan bu yasalar AİHS’ye açıkça aykırıdır.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder